ZELENÝ DOM

Bytový dom v Považskej Bystrici - byty na predaj

Predaj nových bytov v Zelenom dome v Považskej Bystrici

VÁŽENÍ KLIENTI,

v zmysle uznesenia vlády č. 645/2020 a opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8323/2020 a č. OLP/8326/2020 platia nasledujúce opatrenia, ktoré sú účinné od 15. 10. 2020 (obmedzenie o max. počte osôb 6 je účinné od 13. 10. 2020)

KANCELÁRIA

Pri bežnej práci v našej kancelárii je povinné nosenie rúšok, okrem prípadov, kedy je osoba v kancelárii sama. Mimo kancelárie (v exteriéri) je rúško rovnako povinné.

STRETNUTIA S KLIENTMI V KANCELÁRII

Pri stretnutiach s klientmi by mali byť dodržiavané podmienky, aké platia pre obchody, teda:

jeden klient na 15 štvorcových metrov priestoru kancelárie prípustná je prítomnosť iba 1 klienta, povinné nosenie rúšok, pri vstupe do kancelárie aplikujeme vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytujeme jednorazové rukavice, nepodávame si ruky s klientmi, k vchodu do kancelárie máme umiestnený tento oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia, dodržiavať odstup medzi osobami najmenej 2 metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a partnerov), vykonávame časté vetranie priestorov a pravidelne vykonávame dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek a pod.

OBHLIADKY

Obhliadky vykonávame s čo najmenším počtom osôb, maximálny počet osôb na obhliadke je 6. Pred obhliadkou upozorňujeme záujemcov (napr. pri telefonickom rozhovore), aby obhliadku neabsolvovali, ak sa cítia byť chorí (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie). Na obhliadke sa, môže zúčastniť len osoba, ktorá má po celý čas nasadené rúško. Pred vstupom do obhliadanej nehnuteľnosti vykonávame dezinfekciu rúk. Nepodávame si ruky. Dodržiavame 2 metrový odstup medzi osobami (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a partnerov). Obhliadané priestory často vetráme a vykonávame dezinfekciu dotykových plôch a kľučiek po každej obhliadke. Po ukončení obhliadok v daný deň vykonávame dezinfekciu podlahy (ak vykonávate obhliadky v topánkach).

RUCE real
RUCE real

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

železničná stanica, autobusová stanica, potraviny Coop Jedota, Sama, tržnica, mäsiarstvo, dve lekárne, poliklinika, zubné ambulancie, základná škola, stredné školy, škôlka, posilňovňa, kaderníctvo, kaviarne, plaváreň, zimný štadión, futbalový štadión a iné....

DOKONČENIE A KOLAUDÁCIA

kompletná rekonštrukcia bytového domu bude dokončená v máji 2020

VYBAVENIE BYTOV

Interiér: obklady, sanita, podlahy, dvere, elektrická a vodovodná inštalácia, balkón

Vykurovanie: centrálny zdroj

Voda: centrálny vodovod

Plyn: nie je

Kuch. linka: nie je (vec dohody)

PARKOVANIE

32 parkovacích miest

cena parkovacieho miesta k bytu je

5.000,- Eur


NEHNUTEĽNOSŤ

Podlažia: 4

Vchody: 2

Ľavý vchod: 14 bytov

Pravý vchod: 18 bytov

Počet bytov celkovo: 32

Pivnice: 32

Parkovacie miesta: 32

Bytový dom súp. č. 322 na ulici Mládežnícka v Považskej Bystrici, zapísaný na liste vlastníctva č. 8679, ktorý je vedený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor. K bytovému domu prislúchajú pozemky:

- pozemok KN-C parcela č. 5759/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 616 m2

- pozemok KN-C parcela č. 5759/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 460 m2

- pozemok KN-C parcela č. 5760/51 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 250 m2

- pozemok KN-C parcela č. 5760/52 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2

- pozemky KNC 5760/44 až 5760/50 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 91 m2

Celková výmera pozemkov k bytovému domu je 1523 m2.

OBJEDNAJTE SI OBHLIADKU