ZELENÝ DOM

Bytový dom v Považskej Bystrici - byty na predaj

Predaj nových bytov v Zelenom dome v Považskej Bystrici už skončil!

RUCE real
RUCE real

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

železničná stanica, autobusová stanica, potraviny Coop Jedota, Sama, tržnica, mäsiarstvo, dve lekárne, poliklinika, zubné ambulancie, základná škola, stredné školy, škôlka, posilňovňa, kaderníctvo, kaviarne, plaváreň, zimný štadión, futbalový štadión a iné....

DOKONČENIE A KOLAUDÁCIA

kompletná rekonštrukcia bytového domu bude dokončená v máji 2020

VYBAVENIE BYTOV

Interiér: obklady, sanita, podlahy, dvere, elektrická a vodovodná inštalácia, balkón

Vykurovanie: centrálny zdroj

Voda: centrálny vodovod

Plyn: nie je

Kuch. linka: nie je (vec dohody)

PARKOVANIE

32 parkovacích miest

cena parkovacieho miesta k bytu je

5.000,- Eur


NEHNUTEĽNOSŤ

Podlažia: 4

Vchody: 2

Ľavý vchod: 14 bytov

Pravý vchod: 18 bytov

Počet bytov celkovo: 32

Pivnice: 32

Parkovacie miesta: 32

Bytový dom súp. č. 322 na ulici Mládežnícka v Považskej Bystrici, zapísaný na liste vlastníctva č. 8679, ktorý je vedený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor. K bytovému domu prislúchajú pozemky:

- pozemok KN-C parcela č. 5759/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 616 m2

- pozemok KN-C parcela č. 5759/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 460 m2

- pozemok KN-C parcela č. 5760/51 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 250 m2

- pozemok KN-C parcela č. 5760/52 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2

- pozemky KNC 5760/44 až 5760/50 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 91 m2

Celková výmera pozemkov k bytovému domu je 1523 m2.

OBJEDNAJTE SI OBHLIADKU